Cách chia bài xếp bài và một số quy định

Chia bài

Một bộ bài tiêu chuẩn (52 lá) được chia đều cho bốn người chơi, mỗi người 13 lá bài (trường hợp chơi không đủ bốn người thì mỗi người cũng chỉ được nhận 13 lá, các lá còn dư được để riêng ra). Những người chơi có thể tự quyết định xem ai là người chia bài. Thông thường, bài được chia theo ngược chiều kim đồng hồ, người chia bài nhận lá bài đầu tiên

Xếp bài

Các kết hợp đơn giản

Rác: bài rác (bài lẻ) là những lá bài riêng lẻ không thể kết hợp với lá bài khác theo số hay chất. Ví dụ: ♥2 hoặc ♠Q hoặc ♦4

Đôi: 2 quân bài cùng số và cùng màu (cùng số khác màu gọi là đôi cọc cạch không được tính là đôi, cách chơi miền Nam chỉ cần cùng số). Ví dụ: đôi ♠4♣4 hoặc đôi ♥A♦A (cách chơi miền Nam tính đôi ♠4♦4 hoặc đôi ♣K♥K)

Ba lá: 3 quân bài cùng số. Ví dụ: ♠4♦4♥4 hoặc ♠K♦K♣K hoặc ♥2♠2♦2

Sảnh (dọc): 3 hoặc nhiều hơn 3 quân có số liên tiếp cùng chất (cách chơi miền Nam chỉ cần cùng số). Ví dụ: ♣4♣5♣6 hoặc ♥6♥7♥8♥9♥10 hoặc ♠8♠9♠10♠J hoặc ♦Q♦K♦A (cách chơi miền Nam tính cả ♠5♦5♥5 hoặc ♥6♦7♥8 hoặc ♥J♥Q♠K).

Heo không được nằm trong sảnh.

Sảnh từ 3 đến A được gọi là sảnh rồng. Khi so sánh các nhóm (đôi, ba lá, sảnh,..) bài với nhau, giá trị của nhóm được định đoạt bởi giá trị của quân bài mạnh nhất trong nhóm.

Ví dụ (theo cách chơi miền Nam):

♠5♦5♥5 thắng ♠4♦4♥4

♥J♥Q♠K thắng ♥6♥7♥8 (♠K thắng ♥8)

♦5♠6♣7 thắng ♥5♥6♠7 (♣7 thắng ♠7)

Các kết hợp đặc biệt (tiếng lóng gọi là “hàng”)

đôi thông: là sự kết hợp từ ba đôi trở lên có số liên tiếp nhau. Kiểu này không áp dụng ở miền Bắc Việt Nam

ví dụ: ♥3♦3♥4♦4♥5♦5 hoặc ♠10♣10♠J♣J♠Q♣Q♠K♣K♠A♣A hoặc ♠10♣10♥J♣J♠Q♦Q

Tứ quý: 4 lá bài cùng số.

ví dụ: ♥4♦4♣4♠4

Hàng có khả năng đánh thắng đặc biệt gọi là chặt, chẳng hạn tứ quý có thể chặt đôi heo (hoặc một tùy vào luật chơi đã được thỏa thuận) và ba đôi thông, ba đôi thông có thể chặt được heo(4 đôi có thể chặt được đôi heo)… Khi đó, người chặt sẽ được thưởng & người bị chặt sẽ bị phạt. Hàng cũng có thể bị thối khi người có hàng về bét mà vẫn còn hàng trên tay (sẽ bị phạt)

Written by

No Comments Yet.

Leave a reply

Switch to our mobile site